Mâm quả cưới

Mâm quả trong lễ ăn hỏi miền Bắc có ý nghĩa gì?

1338775436_mam-qua-trong-le-an-hoi-mien-bac-6

Cách chọn mâm quả Theo nghi lễ truyền thống từ xưa tới nay, lễ vật sẽ được đựng trong các mâm sơn son thếp vàng,